Vägen mot målet

Vägen mot Målet – 80 % av alla FH-patienter diagnostiserade senast år 2025.

Tryck på bilden nedan för att läsa 2018 års Statusrapport.

                                                                         

 

Pressreleasen med anledning av Statusrapporten kan du ta del av genom att trycka här.

 

Sammanställningen nedan visar antal diagnostiserade FH patienter per region/landsting samt status vad gäller införandet av Socialstyrelsen riktlinjer gällande FH.

Om du vill läsa varje Regions/Landsting fullständiga svar på frågorna:

  • Hur långt har ni kommit med implementeringen av riktlinjerna.
  • Hur många FH patienter har ni diagnostiserat.

klicka på önskad regions namn.

Region/Landsting Beräknat antal FH 1/250. Antal Diagnos %  Diagnos Införande Status Totala befolkn.
Region Gotland 234 64 27% Pågår 58 500
Region Gävleborg 1 142 30 3% Pågår 285 400
Region Skåne 5 369 350 7% Pågår 1 342 200
Region Kronoberg 789 45 6% Pågår 197 300
Region Östergötland 1 828 300 16% Klara 457 000
Södermanland 1 164 280 24% Pågår 291 000
Blekinge 638 20 3% ? 159 400
Region Halland 1296 80 6% Pågår 324 100
Västra Götalandsregionen 6 752 615 9% Klara 1 687 900
Västernorrland 984 30 3% Pågår 246 000
Stockholms län 9 214 1500 16% Pågår 2 303 400
Region Jönköping 1 426 0 0 Klara 356 600
Västmanland 1083 230 21% Klara 270 700
Värmland 1120 40 4% Pågår 280 100
Västerbotten 1073 380 35% Pågår 268 300
Region Örebro Län 1194 120 10% Klara 298 400
Uppland 1472 90 6% Pågår 368 000
Kalmar 973 30 3% Pågår? 243 300
Dalarna 1143 200 18% Pågår 285 700
Norrbotten 1004 91 9% Pågår 251 100
Region Jämtland/Härjedalen 519 8 2% Pågår 129 700
Sverige 40 416 4 503 11% Pågår 10 104 000