Vision

Innan år 2020 skall 80 % av FH patienterna (1/500 – 16 000, 1/200 – 40 000) vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling.

Patientföreningen önskar att

Bidra till att FH patienterna blir identifierade och behandlade i tidig ålder, helst före 10 års ålder, och att släktingar till kända FH patienter rutinmässigt erbjuds undersökning.

Aktivt bidra till att öka kunskapen om FH inom vården, bland allmänheten och hos beslutande myndigheter.

Genom dialog med sjukvården och myndigheter säkerställa att FH vården möter dagens och morgondagens krav samt verka för fortsatt forskning inom FH området.

Aktivt delta i det internationella arbetet med syfte att förbättra FH vården globalt.

Gilla oss på Facebook!