Föreningens bildande

FH Sverige bildades våren 2008. Initiativtagare var i huvudsak två personer nämligen Camilla Andevall och Professor Mats Eriksson, Karolinska Huddinge.

Patientföreningen bildades för kunna uppmärksamma myndigheter, sjukvården och allmänheten på vikten av att FH patienter blir identifierade och behandlade så tidigt i livet som möjligt. Alldeles för lite görs idag för FH patienter och vi blandas ofta ihop med ”vanligt förhöjt kolesterol” och behandlas därefter. Att i en sådan situation inte efterforska ärftlighet är en klar försumlighet. En enkel utredning och kontroll ger klara besked och när nya FH patienter upptäcks kan en relativt enkel behandling sättas in! Detta kommer att ge många människor ett bättre och längre liv!

Vår vision

Innan år 2025 skall 80 % av FH patienterna (ca 35 000 – 1/300 ) vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling.

Patientföreningen önskar att

100

Bidra till att FH patienterna blir identifierade och behandlade i tidig ålder, helst före 10 års ålder, och att släktingar till kända FH patienter rutinmässigt erbjuds undersökning.

100

Aktivt bidra till att öka kunskapen om FH inom vården, bland allmänheten och hos beslutande myndigheter.

100

Genom dialog med sjukvården och myndigheter säkerställa att FH vården möter dagens och morgondagens krav samt verka för fortsatt forskning inom FH området.

100

Aktivt delta i det internationella arbetet med syfte att förbättra FH vården globalt.

Föreningens styrelse

null

Anders Ekstedt

Ordförande

null

Cecilia Trabjerg

Ledamot

null

Alexander Andevall Mårtensson

Ledamot

Anita Berglund

Ledamot