Följ Vägen mot Målet – 80 % av alla FH-patienter diagnostiserade senast år 2025

Här finner du en sammanfattning av nuläget när det gäller FH i Sverige. Grafiken visar läget totalt i Sverige och på kartan visas läget per Landsting/Region. (Informationen visas när man klickar eller svävar med musen över respektive Landsting/Region).

Läget i Sverige

Sammanfattning t.o.m. 12/2016

A. Beräknat antal FH patienter*: 49254
B. Diagnostiserade: 2042
C. Kardiogenetikregistret: 215

FHSverige - Ärftlig sjukdom som orsakar högt kolesterol

* Exempel på hur vi har räknat: I Skåne län bor 1 303 627 invånare (SCB, Befolkningsstatistik 2015). 1 av 200 av normalbefolkning beräknas ha FH. Det blir 6 518 personer med trolig FH i Skåne.

Läget i respektive Landsting/Region

Gilla oss på Facebook!