Folder och Broschyr

Har du ärvt ditt höga kolesterol? Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är 25 gånger högre vid ärftligt högt kolesterol än hos personer utan sjukdomen.

Se folder

Familjär Hyperkolesterol? En Informationsbroschyr för vårdpersonal och patienter med familjär hyperkolesterol.

Se broschyr

FH Magasinet

Glöm inte att läsa FH Masinet. Genom att klicka på respektive utgåva läsa utgivna magasin i din dator.

Om du vill erhålla en pappaerskopia så fyll i uppgifterna nedan så kommer FH Magasinet med posten inom en vecka.

Filmen om FH

Gilla oss på Facebook!